Gösterim Biçimi

TEMEL ÖĞRENME KAZANIMLARI
BİLGİ

Kuramsal, Olgusal

- Moda tasarımı alanında sanat kültürü ve estetik konularına ilişkin bilgilere sahiptir ve mesleği ile ilgili mevzuatı (yasa, yönetmelik, genelge vb.), temel değer ve ilkeleri izler, bunlara uygun davranır, iş güvenliği ve sosyal güvenlik konularında haklarını bilir. Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyip, moda tasarımı alanındaki gelişmeleri izleyerek kişisel gelişimini devam ettirir. Çözümlemeye dayalı yorum becerisine sahip, çok boyutlu algılayabilme, düşünebilme, tasarlayabilme ve uygulayabi

BECERİLER

Bilişsel, Uygulamalı

- Moda tasarımı alanı ile ilgili materyaller, yöntem ve teknikler konusunda bilgilere sahiptir ve bu bilgileri mesleğinde üretken olmak için kullanır.Moda Tasarımı alan problemlerini belirler, tanımlar, ilgili çözümleri tasarlar, bu amaca uygun analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.Moda tasarımı sanat alanına ilişkin yöntem ve teknikleri seçer ve kullanır.

- Moda tasarımı alanı ile ilgili materyaller, yöntem ve teknikler konusunda bilgilere sahiptir ve bu bilgileri mesleğinde üretken olmak için kullanır.Moda Tasarımı alan problemlerini belirler, tanımlar, ilgili çözümleri tasarlar, bu amaca uygun analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.

- Moda Tasarımı faaliyet ve uygulamalarına yönelik eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerine sahiptir.Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır ve bu teknolojileri kullanarak iletişim kurar.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği


- Moda tasarımı alanı ile ilgili materyaller, yöntem ve teknikler konusunda bilgilere sahiptir ve bu bilgileri mesleğinde üretken olmak için kullanır.Moda Tasarımı alan problemlerini belirler, tanımlar, ilgili çözümleri tasarlar, bu amaca uygun analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.

Ögrenme Yetkinligi

- Moda tasarımı alanında sanat kültürü ve estetik konularına ilişkin bilgilere sahiptir ve mesleği ile ilgili mevzuatı (yasa, yönetmelik, genelge vb.), temel değer ve ilkeleri izler, bunlara uygun davranır, iş güvenliği ve sosyal güvenlik konularında haklarını bilir.

Iletisim ve Sosyal Yetkinlik

- Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak grup içinde uyumlu ve üretken olarak çalışır.

Alana Özgü Yetkinlik

- Moda tasarımı alanında sanat kültürü ve estetik konularına ilişkin bilgilere sahiptir ve mesleği ile ilgili mevzuatı (yasa, yönetmelik, genelge vb.), temel değer ve ilkeleri izler, bunlara uygun davranır, iş güvenliği ve sosyal güvenlik konularında haklarını bilir.