Ölçme ve Değerlendirme ve Puanlama:

Uygulamalar-Yazılı sınavlar- Çoktan seçmeli sınavlar, Bağıl Değerlendirme