Mezuniyet Koşulları:

Kayıtlı olduğu bölüm veya programın öğretim planındaki bütün ders, uygulama ve çalışmalardan başarılı olmaları ve önlisans düzeyinde yüz yirmi (120) AKTS tamamlayarak en az 2.00 GNO'ya sahip olmaları gerekir.