Amaçlar

Özel ve Kamu Sektörlerinde, Bilgisayar yazılımlarının yazılması, bilgisayar bakımı, onarımı ve montajının yapılması, bilgisayarların ağa bağlanması ve ağda çıkabilecek problemlerin çözülmesi, bilgisayar ve iletişim konularında teknik danışmanlık yapılması, işletim sistemlerinin kurulması, ağ ve bilgisayar güvenliği gibi bilgi ve iletişim sektöründe görev yapabilecek teknik ara eleman yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Hedefler

Bilgi ve becerisi yüksek, mesleğin gereklerini en üst düzeyde uygulayabilen, nitelikli ara elemanlar yetiştiren ayrıcalıklı bir program olmaktır.