Program Hakkında Bilgi

Bilgisayar programcılığı programı, 1990–1991 eğitim-öğretim yılında teknik programlar bölümü bünyesinde normal öğretim, 2000- 2001 yılında ikinci öğretim ve 2004–2005 yılında uzaktan öğretim programına başlamıştır. Günümüzde bilişim araçlarının günlük hayattaki kullanım oranındaki hızlı artış sonucu bilgisayar cihazların üretimi ve servis hizmeti ile ilgili mesleklerde gelişmelerin olduğu, buna bağlı olarak da bu mesleklerde güncel bilgi donanımlı, vasıflı eleman ihtiyacı ortaya çıktığı görülmektedir. Bu çerçevede nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi ve mevcut iş gücünün donanımlı kılınması, istihdam artışına katkı sağlayacağı gibi rekabet gücünün ve verimliliğin artmasında da olumlu etkiler sağlayacaktır. Programımızda öğrencilere, doğrudan bilişim sektörünün ihtiyaçlarını karşılayacak yeterlikleri esas alan modüller eğitim yaklaşımı sunulmaktadır
Program ISCED Kodu

481
Programın Kredisi

120
Programın Süresi

Dört Yarıyıl (Staj süresi dâhildir.)
Programın Özellikleri ve Tanımı

Endüstri ve hizmet sektörlerinin bilişim alanlarında; bilgisayar donanımı, yazılımı, veri tabanı yönetim sistemleri, internet teknolojileri konularında bilgilİ ve becerilİ teknik elemanların yetiştirilmesi.
Egitim Şekli

Bu program Tam Zamanlı bir programdır.