Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12
Algoritma ve Programlama
(ELT138)
- 1 - - 4 - - - - - - 2
Alternatif Akım Devre Analizi
(AAD102)
5 5 4 4 4 3 4 4 4 3 2 3
Araştırma Yöntem ve Teknikleri
(AYT107)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Arıza Analizi
(ARA204)
4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5
Bilgisayar Destekli Devre Tasarım
(BDD102)
- - 4 4 5 5 4 - 3 - - -
Bilgisayar Destekli Tasarım
(BDM203)
- - 3 3 - 3 2 - 3 - - -
Doğru Akım Devre Analizi
(DAD101)
5 5 4 4 4 5 4 4 2 4 2 1
Elektrik Motorları ve Sürücüleri
(ELT204)
2 2 5 5 5 2 - - - - - -
Elektromekanik Kumanda Sistemleri
(EKS207)
- - 2 5 2 5 1 - - - - -
Elektronik Devre Tasarımı
(ETP206)
- - 3 3 3 5 5 2 3 - - -
Elektronik-I
(ELT108)
3 2 4 1 2 1 - 1 1 - - -
Elektronik-II
(ELT207)
1 3 2 4 2 1 5 2 - - - -
Güç Elektroniği
(ELT223)
- - - - - - - - - - - -
İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı
(IGS102)
- - 2 - 2 - - - - - - -
İşletme Yönetimi I
(ISY203)
1 1 2 1 1 1 3 3 4 2 1 1
Mikrodenetleyici Uygulamaları
(ETP202)
5 4 4 4 3 4 4 4 3 3 1 4
Mikrodenetleyiciler
(ELT205)
4 4 5 5 4 5 4 3 3 3 1 4
Optik Elektronik
(ELT219)
1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1
Ölçme Tekniği
(EOT109)
4 3 4 2 - - 4 2 1 - - 2
Programlanabilir Denetleyiciler
(PLC202)
1 1 5 4 5 5 3 3 3 3 - 4
Sayısal Elektronik
(ELT103)
- - - - - - - - - - - -
Sayısal Tasarım
(ELT110)
1 1 2 5 2 5 - - - - - -
Sensörler ve Dönüştürücüler
(SEN207)
2 2 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5
Sistem Analizi ve Tasarımı-I
(SAT205)
4 4 5 4 3 4 - 3 - 3 2 2
Sistem Analizi ve Tasarımı-II
(SAT210)
4 4 5 4 3 4 - 3 - 3 2 2
İlişkili ders sayısı / 25 17 18 22 21 21 20 16 16 15 12 11 14
İlişki ağırlığı 525480787074585046402641
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir