Amaçlar

İklimlendirme ve soğutma sistemlerini proje ve standartlara uygun olarak kuran, servis ve bakım işlerini yapan, maliyet ve iş akışını kontrol eden ve mesleğinde iş planlaması yapabilen, mesleki etik sorumluluğunu kavramış, mesleğindeki gelişmeleri takip edebilen yaşam boyu öğrenme becerisine sahip nitelikli elemanlar yetiştirmektir.

Hedefler

İklimlendirme, soğutma ve havalandırma alanlarında artan ihtiyacı en hızlı ve kolay yollarla karşılayabilen, çağdaş bilgi ve becerilere sahip teknikerler yetiştirmektir.