Program Hakkında Bilgi

Çukurova  Üniversitesi Adana  Meslek Yüksek Okulu Otomotiv Programı 2003-2004 eğitim öğretim yılında faaliyete geçmiştir. Kuruluşundan hemen sonra TEMSA GLOBAL Çukurova Üniversitesi arasındaki Üniversite-Sanayi işbirliği projesi kapsamında TEMSA  A.Ş ile entegre eğitim projesi uygulamaya sokulmuştur. Sektörün yoğun desteği ile teknik alt yapısını tamamlamış ve özellikle de öğretim elemanı eksikliği sektör tarafından karşılanmış, aynı zamanda Adana da faaliyet gösteren yetkili otomotiv servisleri ile  de işbirliğine başlamıştır. Halen programın kadrolu 1 sektör destekli olmak üzere  2 öğretim elemanı bulunmaktadır. Otomotiv Programı Laboratuvarları'nda kesit araçlar ile çok sayıda çalışır durumda ve son model elektronik kontrollü motor mevcuttur. Bunların yanı sıra çalışır durumda çok nokta enjeksiyon sistemi simülatörü ile kesit motor ve diğer ekipmanlar mevcuttur. Bunun yanı sıra 1 adet akıllı sınıfta 40 kişi ve 1 adet özel laboratuvarda 20 kişi uygulamalı ders yapabilmektedir. Laboratuvarda tüm araçlara yönelik bakım servis ve test ekipmanları bulunmaktadır. Otomotiv atölyesindeki motor ve aktarma organları üzerinde uygulamalı eğitimler sürdürülmektedir. Otomotiv programında yaşam boyu öğrenme amaçlı olarak sertifika eğitim çalışmaları devam etmektedir.
Program ISCED Kodu

525
Programın Kredisi

120
Programın Süresi

2 yıl (4 yarıyıl)
Programın Özellikleri ve Tanımı

Bu programdan mezun olan öğrencilerimiz "Otomotiv Teknikeri" unvanını alırlar. Otomotiv Teknikeri karayolu taşımacığında ve tarımda kullanılan motorlu araçların, motor ve taşıt gövdesinin yapımı ile bakım ve onarımını yapan, otomotiv veya makine mühendisiyle işçi arasındaki iletişimi sağlayan kişidir. *Motorlu taşıt aracı üreten fabrikalarda otomotiv veya makine mühendisi tarafından planlanan işleri uygulamaya koyar, parçaların üretimi, birleştirilmesi (montaj), ürünün kalite yönünden kontrolü ve denenmesi aşamalarında ortaya çıkan aksaklıkların giderilmesine çalışır, *Üretim ve servis ünitelerinde kullanılan makine ve parçaların hizmete hazır durumda olması ile ilgili önlemleri alır. Meslek Liselerinin; -Motor/Motor(Benzinli)/Motor(Dizel), -İş Makineleri, İş Makineleri Bakım ve Onarım, İş Makineleri Operatörlüğü, -Uçak Bakım, Uçak Bakım Teknisyenliği ve Gövde Motor, -Uçak Bakım Teknisyenliği ve Havayolu Teknisyenliği (Gövde Motor), -Uçak Motorları, Uçak Motorları Bakım ve Onarımı, Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme, -Makine Model, Makine Ressamlığı, Model, Modelcilik bölümlerinden mezun olanlar "Otomotiv" ön lisans programına sınavsız olarak girebilirler. *Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS) girmeleri ve yeterli "YGS-1" puanı almaları halinde sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara istedikleri takdirde yerleştirilebileceklerdir Çalışma Alanları Ve İş Bulma Olanakları *Otomotiv teknikerlerinin her türlü yerli ve yabancı kuruluşlara ait otomotiv sanayi ve yan sanayide iş bulma olanakları vardır. Satış sonrası tamir ve bakım servislerinde çalışabilme olanağına sahip oldukları gibi, gerekli sermayesi olanlar kendi işyerlerini de açabilmektedirler. Meslekte İlerleme *Otomotiv Teknolojisi" ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları taktirde; -Gem
Egitim Şekli

Tam zamanlı