Kazanılan Derece:

Şarap Üretim Teknolojisi önlisans derecesine sahip olunur.

Kazanılan Derecenin Kabul Koşulları:

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması FF,FG,NA,UB notunun olmaması gerekir.Bu programda öğrencinin asgari 120 AKTS kredini sağlaması ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekmektedir.
Kazanılan Derecenin Düzeyi:

Ön lisans