Gösterim Biçimi

TEMEL ÖĞRENME KAZANIMLARI
BİLGİ

Kuramsal, Olgusal

- Şarap üretimi sektöründe tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek.

BECERİLER

Bilişsel, Uygulamalı

- Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımları bilir ve bunu mesleği ile ilgili alanlarda kullanır. Üzümün yetişmesi, şaraba işlenmesi hakkında öğrendiklerini uygulamaya geçirir.

- İhtiyaçları karşılayacak biçimde bir süreci yönetme becerisi.Yaşamboyu bilgi edinmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi.

- Teorik olan bilgilerini uygulamada kullanabilme becerisi.Girişimcilik becerisi.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği


- Mesleki etik ve sorumluluk bilinci.Sosyal sorumlulukları kavrama ve uygulama becerisi.Mesleki özgüven sahipliği.Kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.

Ögrenme Yetkinligi

- Öğrenme ihtiyacının sürekliliğini anlar.Değişime ve yeniliğe açıktır.

Iletisim ve Sosyal Yetkinlik

- Etkin iletişim kurma becerisi.Bilgi ve iletişim teknolojisi araçlarını kullanabilme becerisi.Yabancı dilde iletişim kurma becerisi.

Alana Özgü Yetkinlik

- Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözümler üretebilir.Mesleki sorunları tespit edebilir ve onları çözmeye çalışır.