Mezuniyet Koşulları:

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması FF,FG,NA,UB notunun olmaması gerekir.Bu programda öğrencinin asgari 120 AKTS kredini sağlaması ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekmektedir