Program Hakkında Bilgi

Şarap Üretim Teknolojisi önlisans programı sektörün ihtiyaç duyduğu,öğrencilerin bilimsel yöntemler ışığında şarap üretimi ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, işverene anlatabilme, ekip çalışması yapabilme, şaraplık üzümlerde kalite kriterleri ve üzüm hasadına karar verilirken yapılması gereken kimyasal ve duyusal analizler hakkında bilgi sahibi olma , şarap kalite kontrolü için gerekli laboratuar analizlerini yapabilme ve sonuçları değerlendirme yeteneği kazanımlarını sağlamak, sektörde bu işlemleri gerçekleştirecek mesleki bilgilerle donatılmış elemanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.
Program ISCED Kodu

541
Programın Kredisi

120 AKTS
Programın Süresi

2 yıl
Programın Özellikleri ve Tanımı

Şarap Üretim Teknolojisi programında lise öğrenimi sonrasında iki yıllık eğitim verilmektedir.Öğrenciler programda bulunan tüm zorunlu dersleri almak ve geçmek zorundadır.
Egitim Şekli

Normal öğretim