Amaçlar

Genelde turizm sektörü özelde ise seyahat alanındaki ara elaman ihtiyaçlarını karşılayacak meslek mensupları yetiştirmek

Hedefler

Mezun öğrencilerimizin turizm sektöründe istihdamını sağlamak Sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak donanımda meslek mensupları yetiştirmek