Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7
Acente Muhasebesi
(TSP230)
1 2 2 4 2 1 1
Almanca II
(TSP214)
1 2 1 - - 5 1
Almanca-I
(TSP215)
1 2 1 - - 5 1
Anadolu Uygarlıkları
(TSP217)
1 2 4 1 1 2 1
Araştırma Yönetim ve Teknikleri
(TSP228)
2 2 3 3 2 3 2
Bilgi ve İletişim Teknolojisi
(BIT101)
- - - 2 - 1 -
Genel Turizm
(TSP121)
5 4 3 1 2 1 4
İngilizce I
(ING101)
3 2 3 2 2 2 2
İnsan Kaynakları Yönetimi
(IKY201)
- - 1 1 1 3 1
İşe Hazırlık ve Kişisel Bakım
(TSP108)
4 4 4 5 4 5 5
İşletme Yönetimi I
(TSP115)
2 2 2 3 4 4 1
İşletme Yönetimi II
(ISY104)
1 1 4 4 3 1 1
Kongre Seminer Organizasyonu
(TSP102)
4 4 2 - - 3 1
Konuk İletişimi
(TSP119)
4 5 5 5 4 5 4
Meslek Etiği
(MSE102)
2 2 2 1 1 2 -
Mesleki Yabancı Dil-I
(TSP219)
2 3 3 2 3 2 3
Ön Büro Hizmetleri
(TSP105)
2 2 1 3 2 5 3
Rezervasyon
(TSP104)
4 4 - 1 - 2 2
Seyahat İşletmeleri Yönetimi ve Ulaştırma Sistemleri
(TSP106)
4 5 4 5 4 5 4
Staj Değerlendirme
(STJ205)
4 4 4 4 3 5 4
Turizm Ekonomisi
(TSP123)
- - - - - - -
Turizm Mevzuatı
(TSP222)
2 1 2 5 5 1 1
Tüketici Davranışları
(TSP117)
2 3 4 1 2 5 2
Yönlendirilmiş Çalışma
(TSP232)
3 4 3 - - 2 2
İlişkili ders sayısı / 24 21 21 21 19 17 23 21
İlişki ağırlığı 54605853457046
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir