Program Hakkında Bilgi

Seyahat hizmetleri üretimi sürecinde bölgemiz ve ülkemiz turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücü talebini karşılamaya yönelik meslek elemanları yetiştirmek.
Program ISCED Kodu

812
Programın Kredisi

120 AKTS
Programın Süresi

2 yıl
Programın Özellikleri ve Tanımı

5.seviye akademik ve mesleki yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan bir ön lisans programıdır.
Egitim Şekli

Örgün Eğitim