Bölüm Başkanı:

Bölüm Başkan Vekili: Öğr. Gör. Cem BOĞA

AKTS ve Erasmus Koordinatörü: