Kazanılan Derece:

Makine Resim Konstrüksiyon Teknikeri Ünvanı

Kazanılan Derecenin Kabul Koşulları:

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak, 30 iş günü stajını yapmış olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Kazanılan Derecenin Düzeyi:

Ön Lisans