Gösterim Biçimi

TEMEL ÖĞRENME KAZANIMLARI
BİLGİ

Kuramsal, Olgusal

- Matematik ve fen bilgilerini makine programı problemlerinde kullanma becerisi kazanabilme

BECERİLER

Bilişsel, Uygulamalı

- Makine ve ilgili alanlarda mühendislik problemlerinin tanınmasını, modellenmesini ve çözümlenmesini kavrama becerisi kazanabilme

- Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme, tasarlama ve uygulama becerisi kazanabilme

- Makine resmini okuyabilme , makine elemanlarının resimlerini kurallarına uygun şekilde geleneksel yöntemlerle çizebilme

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği


- Talaşlı ve talaşsız imalat ve kaynak teknolojisi yöntemlerini uygulayabilme

Ögrenme Yetkinligi

- Makine alanında ölçme ve kalite kontrol işlemlerini yapabilme, malzemeyi tanıma, ısıl işlem hakkında bilgi sahibi olabilme, imalat için uygun malzemeyi seçebilme

- Hidrolik-pnömatik sistemlerde kullanılan malzemeleri ve sembolleri hakkında bilgi sahibi olabilme, hidrolik-pnömatik devre tasarımı yapabilme, termodinamik kanunları hakkında bilgi sahibi olabilme

Iletisim ve Sosyal Yetkinlik

- Alanı ile ilgili olarak bilgisayar teknolojilerini kullanabilme yeterliliğine sahip olabilme

- Alanı ile ilgili olarak güvenli çalışma ortamı oluşturabilme becerisine sahip olabilme

Alana Özgü Yetkinlik

- Alanı ile ilgili bilgisayarlı çizim, tasarım ve üretim programlarını kullanabilme, CNC tezgahlarında üretim yapabilme ve endüstriyel ürün tasarımı gerçekleştirebilme

- Yönetimin temel ilkelerini, iletişim tekniklerini ve iş kanunlarını hakkında bilgi sahibi ve çevre bilincine duyarlı olabilme

- Alanı ile ilgili makine tasarımları gerçekleştirebilme özelliğine sahip olabilme

- Alanı ile ilgili olarak üretim planı yapabilme, kalite konularında bilgi sahibi olabilme ve iş analizi ve maliyet hesapları yapabilme