Mezuniyet Koşulları:

Kayıtlı olduğu öğretim programının ders, uygulama, 30 iş günü staj çalışması gibi tüm gereklerini, Çukurova Üniversitesi Önlisans ve Lisan Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümlerine göre başarıyla tamamlamak ve Genel Ağırlıklı Not Ortalamasının (GANO) 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.