Bölüm Başkanı:

Öğr. Gör. ERDOĞAN GÜRDAL (egurdal)

AKTS ve Erasmus Koordinatörü:

Öğr. Gör. ERDOĞAN GÜRDAL (egurdal)