Program Hakkında Bilgi

Muhasebe Programı 2002 yılında ikinci öğretime başlamıştır. 2003 yılından bu yanada normal öğretime ögrenci almaktadır.Ögrenim süresi iki yıldır.Normal ögretimde 60, ikinci ögretimde 50 ögrencilik kontenjanı vardır, 2002-2003 eğitim-öğretim yıllından itibaren de 4702 sayılı kanun gereğince MEB-YÖK Meslek Yüksek Okulları Geliştirme Projesi ile Meslek Liselerinden Sınavsız Geçiş ile öğrenci alınmasına başlamıştır.
Program ISCED Kodu

344
Programın Kredisi

120 AKTS
Programın Süresi

2 yıl
Programın Özellikleri ve Tanımı

Muhasebe programından mezun olan öğrencilere; alan ile ilgili bilgisayar paket programlarını çaliştırabilme, yönetim kademelerinde sorumluluk alabilme, büro düzeni ve personel yönetimi konusunda uygulama ve becerileri kazanabilme, ticari hayatta kullanılan defterleri işleyebilmek gibi beceri ve alışkanlıklar kazandırmaktadır.Ayrıca programdan mezun olan öğrenciler, okul bitiminden itibaren dört yıllık süreyle bir muhasebe bürosunda mesleki çalışma yapmaları ya da bir işletmenin muhasebe biriminde birinci derece yetkili olmaları durumunda, süre sonunda yapılacak sınavı kazandıklarında, Serbest Muhasebeci kazanabilmektedirler.
Egitim Şekli

Bu program Tam Zamanlı bir programdır.