Amaçlar

Programın amacı Tarım Alet ve Makinaları Programında, tarımsal üretimde kullanılan tüm alet ve makinaların yapımı, çalıştırılması, tamir bakımı ve tarımsal işlemler konusunda teorik ve uygulamalı olarak eğitim verilmesidir.

Hedefler

Bilgi ve becerisi yüksek, mesleğin gereklerini en üst düzeyde uygulayabilen, nitelikli ara elemanlar yetiştiren ayrıcalıklı bir program olmaktır.