Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8
İtfaiye Araç ve Malzeme Bilgisi II
(SSI152)
- - - - - - 2 -
İlişkili ders sayısı / 1 0 0 0 0 0 0 1 0
İlişki ağırlığı 00000020
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir