Amaçlar

Çeşitli kurumlarda ihtiyaç duyulan donanımlı itfaiye teknikeri yetiştirmektir.

Hedefler

Bilgi ve becerisi yüksek, mesleğin gereklerini en üst düzeyde uygulayabilen, nitelikli ara elemanlar yetiştiren ayrıcalıklı bir program olmaktır.