Çift Anadal/Yan Dal/Ortak Program Olanakları

Çift Anadal/Yan Dal/Ortak Program olanakları bulunmamaktadır.

Üst Kademeye Geçiş

Mezun öğrenciler; fakültelerin "sosyal hizmet" ve "sosyal hizmetler" programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler.