Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14 ÖK15 ÖK16
Acil Durum Yönetimi
(SSI255)
- 2 2 3 3 3 3 1 - 1 1 1 1 3 3 2
Beden Eğitimi-I
(SSI159)
- 2 - - - 1 - 1 - - 1 - 1 - - 1
Deniz ve Uçak Yangınları
(SSI264)
2 5 1 5 5 3 - 5 5 5 5 1 1 1 1 2
İtfaiye Mevzuat ve Standartları
(SSI256)
1 1 2 1 1 3 5 3 - - - - - - - -
Temel İlk Yardım
(SSI269)
- 5 1 1 - 1 - - - 2 5 - 2 - - 2
Yangın Güvenliği-I
(SSI251)
4 5 5 2 - 3 3 3 - - - - - - - -
Yangın İncelemesi
(SSI260)
3 3 3 3 5 3 4 4 - - - - - - - -
Yangın Müdahale Esasları-I
(SSI253)
4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 3 3 4 3
Yanma ve Yangın Bilgisi
(SSI166)
5 2 1 2 3 1 1 3 2 2 1 2 1 1 2 2
Yapılarda Yangın Güv.ve Pro.Bil.
(SSI262)
1 - 2 - 4 - 5 1 - - - - 1 2 2 2
İlişkili ders sayısı / 10 7 9 9 8 7 9 7 9 3 5 6 4 7 5 5 7
İlişki ağırlığı 2029212226222526111517810101214
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir