Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14 ÖK15 ÖK16
İtfaiye Teşkilatında Sanayi 4.0'ın Uygulanması
(SSI202)
- - - - - - - - - - - - 5 - - 4
İtfaiye Teşkilatında Yönetim ve Organizasyon
(SSI203)
- - 3 - - - - - - - - - 5 4 - 4
Yangın Müdahale Esasları-I
(SSI253)
4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 3 3 4 3
Yanma ve Yangın Bilgisi
(SSI166)
5 2 1 2 3 1 1 3 2 2 1 2 1 1 2 2
İlişkili ders sayısı / 4 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 2 4
İlişki ağırlığı 968785586756148613
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir