Bölüm Başkanı:

Öğr. Gör. ÜNAL BALCI (ubalci)

AKTS ve Erasmus Koordinatörü:

Öğr. Gör. ÜNAL BALCI (ubalci), Öğr.Gör. Hayriye GÜNGÖR