Mezuniyet Koşulları:

Öğrenci 2 yıllık dersleri ve gerekli 120 (AKTS) krediyi tamamlamış olmalıdır. Bu derece öğrenim programında yer alan tüm dersleri almış, 30 günlük zorunlu stajını tamamlamış ve gerekli olan kümülatif not ortalamasını (4.00 üzerinden 2.00) sağlamış ve derslerin hiçbirinden kalmamış olan öğrencilere verilir.