Mezunların İstihdam Olanakları:

Program mezunu kamu ve özel sektörde yönetici asistanı ve büro yöneticisi olarak istihdam edilebilmektedir.