Amaçlar

Programın amacı, İnşaat problemleri için çağdaş çözüm bulma becerisi kazanmış, sürekli iyileşmeyi ilke edinmiş, mesleki ve etik değerlere saygılı teknikerler yetiştirmektir.

Hedefler

Bilgi ve becerisi yüksek, mesleğin gereklerini en üst düzeyde uygulayabilen, nitelikli ara elemanlar yetiştiren ayrıcalıklı bir program olmaktır.