Mezuniyet Koşulları:

Kayıtlı olduğu bölüm veya programın öğretim planındaki bütün ders, uygulama ve çalışmalardan başarılı olmaları ve önlisans düzeyinde 120 AKTS kredisini tamamlayarak en az 2.00 GNO’ya sahip olması gerekir