Kazanılan Derece:

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı Önlisans Diploması

Kazanılan Derecenin Kabul Koşulları:

Kazanılan Derecenin Düzeyi:

Önlisans