Amaçlar

İşletmelerde Muhasebe fonksiyonlarını kavrayıp, muhasebe işlemlerinin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde işleyişini sağlamak, iş hayatı içinde yer alan muhasebe ve vergi uygulamalarını, gereksinimlerini ve yeniliklerini kavrayabilecek, girişimci, analitik düşünme yeteneğine sahip meslek elemanları yetiştirmektir.

Hedefler

Bilgi ve becerisi yüksek, mesleğin gereklerini en üst düzeyde uygulayabilen, etik değerlere bağlı ara elemanlar yetiştiren ayrıcalıklı bir program olmaktır.