Amaçlar

Yerel Yönetimler Programı olarak temel amacı; Belediyeler, İl Özel İdareleri, Köy Tüzel Kişilikleri, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarının etkin ve verimli çalışabilmesi için yetenekli, bilgi birikimine sahip, edindiği bilgileri iş hayatına aktarabilen, analiz yeteneği olan, yaratıcı fikirler üretebilen, etkin ve kaliteli ara eleman yetiştirmektir.

Hedefler

Öğrenciler yerel yönetimler alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur. Alanı ile ilgili stratejileri, yöntem ve teknikleri ölçme ve değerlendirme bilgisine sahip olur. Alanı ile ilgili bilgilerin doğruluğu ve güncelliğini değerlendirebilir.Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceleyebilir.