Çift Anadal/Yan Dal/Ortak Program Olanakları

yok

Üst Kademeye Geçiş

Yerel Yönetimler önlisans programını bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde ülkemizdeki üniversitelerin; 1- Kamu Yönetimi 2- Siyaset Bilimi 3- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi    Lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin Kamu Yönetimi bölümlerinin üçüncü sınıflarına sınavsız dikey geçiş yapabilirler