Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14 ÖK15 ÖK16 ÖK17 ÖK18 ÖK19
Genel Muhasebe
(YLY127)
- - - - 3 2 1 1 1 - - - - - - - - - 1
İşletme Yönetimi
(YLY130)
4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3
Kamu Yönetimi
(YLY108)
3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 - 1 - - - 4 4 4
Meslek Etiği
(YLY126)
3 2 2 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 - - - 3 3 5
Ofis Yazılımları II
(YLY132)
- - - 1 - 1 - - - - - - - - - 5 - - -
Siyaset Bilimi
(YLY214)
4 - - - - - 2 2 2 2 2 - - - - - - 1 1
Türkiye Ekonomisi
(YLY206)
3 4 3 4 3 2 4 2 2 2 4 4 3 2 4 4 3 3 4
Yerel Kamu Hizmetleri
(YLY210)
5 5 4 5 5 3 2 4 4 2 3 1 3 - - - 4 4 4
İlişkili ders sayısı / 8 6 5 5 6 6 7 7 7 7 6 6 4 5 2 2 3 5 6 7
İlişki ağırlığı 221916202119191819161811125712171722
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir