Program Hakkında Bilgi

Yerel Yönetimler Programı olarak temel amacı; Belediyeler, İl Özel İdareleri, Köy Tüzel Kişilikleri, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarının etkin ve verimli çalışabilmesi için yetenekli, bilgi birikimine sahip, edindiği bilgileri iş hayatına aktarabilen, analiz yeteneği olan, yaratıcı fikirler üretebilen, etkin ve kaliteli ara eleman yetiştirmektir. Yerel Yönetimler Programı, lise öğrenimi sonrasında iki yıllık eğitim vermektedir. Programaher yıl yaklaşık, 50 öğrenci alınmaktadır. Öğrencilerin mesleği ile ilgili alanlarda 30 iş gününü kapsayan bir stajı tamamlaması da zorunludur. Öğrenciler, programda bulunan tüm zorunlu dersleri almak ve geçmek zorundadır. Zorunlu derslerin yanı sıra I., II., III. ve IV. Yarıyılda seçimlilik dersler de almaları gerekmektedir. Öğrencilerin mezun olabilmesi için, en az 2.00 ortalamaya sahip olması şartı aranmaktadır.
Program ISCED Kodu

345
Programın Kredisi

120 AKTS
Programın Süresi

2 YIL
Programın Özellikleri ve Tanımı

Yerel Yönetimler Programı, demokratik, şeffaf, katılımcı yönetimlerin oluşumunu desteklemek ve kamusal hizmetlerin etkin bir şekilde sunumunu sağlamaya yönelik eğitim- öğretimde bulunmak ve ülke düzeyinde yerel ve yerinden yönetimi kurumsallaştırarak bölgesel gelişmelere hız kazandırmak hedefiyle kurulmuş olup, eğitim süresince öğrencilere temel ekonomi, hukuk, muhasebe, işletme, yabancı dil, bilgisayar  derslerinin yanı sıra kentleşme, siyaset bilimi, yerel yönetimler, kamu maliyesi gibi mesleğe yönelik dersler de verilmektedir.  Bilgisayar laboratuvarı ve projeksiyonlu sınıflarda işlenen derslerde teorik ve güncel konular bir arada işlenirken alınan bu eğitim belediyelerde, il özel idarelerinde, valiliklerde ve kaymakamlıklarda yapılan stajlarla pratik olarak da desteklenmektedir.
Egitim Şekli

Tam Zamanlı - Normal Öğretim