Mezunların İstihdam Olanakları:

yerel yönetimlerin her düzeyinde çalışabilecek formasyona sahiptir. Genellikle Belediyeler, Valilikler, İl Özel İdareleri, Kaymakamlıklar ve diğer kamu kurumları ile özel sektörde istihdam olanakları bulunmaktadır ve bunlara bağlı kuruluşlarda görev alabilmektedirler.