Ölçme ve Değerlendirme ve Puanlama:

Derslerde uygulanan ölçme değerlendirme yöntemleri bilgi paketinde yer alan "Ders Öğretim Planında" tanımlanmıştır. Sınavlar ve başarı notları ile ilgili olarak Ç.Ü Önlisans, Lisans Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır. http://www.cu.edu.tr/upload/yonetmelikler/CU_Egitim_Ogretim_ve_Sinav_Yonetmeligi.pdf