Gösterim Biçimi

TEMEL ÖĞRENME KAZANIMLARI
BİLGİ

Kuramsal, Olgusal

- Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler - uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek.

BECERİLER

Bilişsel, Uygulamalı

- Mobilya Dekorasyon alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.

- Mobilya sanayinde üretilen ürünlerin tanıtımını yaparak yapısı. kalitesi ve kullanıldığı alanlar hakkında bilgi verir.

- Mobilya ve dekorasyon alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek.

- Mobilya ve çeşitli ahşap üretimin sürdürüleceği mekanda, alet makine ve malzemenin en verimli biçimde kullanabilme.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği


- Alanı ile ilgili üretilen ürünlerin tanıtımını yaparak yapısı, kalitesi ve kullanıldığı alanlar hakkında bilgi verebilen

- Mobilya ve dekorasyon ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek.

- Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek.

Ögrenme Yetkinligi

- Mobilya ve dekorasyon alanındaki gelişmeleri ve yenilikleri takip edebilecek bilgi ve becerilere sahip olma

- Mobilya ve dekorasyon alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek.

Iletisim ve Sosyal Yetkinlik

- İyi derecede Türkçe kullanım becerisine sahip

- Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini verilerle destekleyerek, uzman olan veya olmayan kişilerle paylaşabilme.

- Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.

- Mesleki alanda matematik becerilerini kullanabilen

- Endüstri ürünleri tasarımcısı tarafından hazırlanan tasarım veya üretim projesini inceleyebilen

- Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek.

Alana Özgü Yetkinlik

- Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak.

- Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak.