Kazanılan Derece:

ÖN LİSANS

Kazanılan Derecenin Kabul Koşulları:

Yasal süre içinde mezuniyet için gerekli tüm dersleri almak ve bu derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 Genel Not Ortalaması (GNO) ile tamamlamak ve toplam 30 işgünü staj yapmak.
Kazanılan Derecenin Düzeyi:

ÖN LİSANS