Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14 ÖK15 ÖK16 ÖK17 ÖK18
Bilgi Yönetimi
(BY208)
3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 - - - - - 3 2
Bilgisayarlı Büro Programları
(BY212)
- - - - - - - - - - - - - 5 - - - -
Dosyalama ve Arşivleme Teknikleri
(BY206)
5 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3
Etkili ve Güzel Konuşma
(BY204)
4 4 4 4 3 5 2 2 1 5 3 3 1 1 5 1 2 1
Finansal Yatırım Araçları
(BY218)
2 2 2 2 3 2 2 4 2 2 3 3 - - - 3 3 3
Genel Ekonomi
(BY135)
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Genel Muhasebe
(BY130)
- - - - - 1 1 - 1 - 1 - - 1 - - 3 1
Halkla İlişkiler
(BY210)
3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 - - - - 3 3
Hızlı Yazma ve Ok.Tek.
(BY213)
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3
İletişim
(BY118)
4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 - 4 3 3
İnsan Kaynakları Yönetimi
(BY216)
3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 - - - - 3 3
İstatistik
(BY211)
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
İşletme Yönetimi I
(BY113)
5 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 1 1 4 4 4 2
İşletme Yönetimi II
(BY114)
5 4 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 1 2 3 3 5
Kamu ve Öz.Kes.Yapısı
(BY263)
3 4 3 4 4 4 4 4 4 2 3 3 - - - - 3 2
Klavye Teknikleri
(BY267)
4 4 4 4 1 3 1 1 - 3 - - - 5 4 - 3 -
Meslek Etiği
(BY119)
3 3 3 3 3 3 3 - 3 4 2 2 - - 1 - 5 3
Mesleki Yabancı Dil I
(BY261)
- - - - - - - - - - - 5 5 - - - - -
Mesleki Yabanı Dil II
(BY202)
- - - - - - - - - 3 - 3 5 - - - - -
Mesleki Yazışmalar
(BY112)
3 4 4 4 2 3 2 3 3 5 2 2 2 4 4 1 1 1
Müşteri İlişkileri Yönetimi
(BY205)
3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 - - - - 3 3
Ofis Yazılımları I
(BY133)
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Örgütsel Davranış
(BY110)
- 2 - 2 2 - 5 - 3 5 - 3 3 - 3 1 - 2
Protokol ve Sos.Dav.Kur.
(BY111)
4 4 4 5 3 2 4 5 2 2 4 3 2 2 4 3 5 2
Staj Değerlendirme
(BY269)
5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5
Temel Hukuk
(BY107)
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ticari Matematik
(BY115)
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Toplantı Yönetimi
(BY214)
3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 - - - - 4 4
Yönetici Asistanlığı
(BY265)
5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3
İlişkili ders sayısı / 29 20 21 20 21 21 21 22 19 21 22 20 21 14 14 13 13 21 21
İlişki ağırlığı 737669716663666262726066434045376856
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir