Mezuniyet Koşulları:

Yasal süre içinde mezuniyet için gerekli tüm dersleri almak ve 120 AKTS´yi tamamlamak, bu derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 Genel Not Ortalaması (GNO) ile tamamlamak ve toplam 30 işgünü staj yapmak. Mezuniyet için Ç.Ü Önlisans, Lisans Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddesi uygulanır.http://www.cu.edu.tr/upload/yonetmelikler/CU_Egitim_Ogretim_ve_Sinav_Yonetmeligi.pdf