Gösterim Biçimi

TEMEL ÖĞRENME KAZANIMLARI
BİLGİ

Kuramsal, Olgusal

- İnsanların anatomik, fizyolojik yapısını ayırt eder ve organ sistemlerinin anestezi uygulamaları ile olan ilişkisini açıklar.

- Anestezi uygulaması sırasında vücuttaki temel hemodinamik parametrelerin izlenmesi ve sıvı replasmanı, kan ve kan ürünleri transfüzyonu hakkında temel bilgileri tanımlar.

- Kardiyopulmoner resüsitasyonu, yoğun bakım prensiplerini ve reanimasyonda en sık görülen hastalıkları tanır.

- Dezenfeksiyon, sterilizasyon ve hijyen konusunda temel bilgileri açıklar.

- Anestezi cihazının çalışma mekanizması ve bakımı ile ilgili basamakları listeler.

- Monitörizasyon yöntemlerinin isimlerini sayar.

- Anestezi uygulaması sırasında ve sonrasında bir hastanın izlenme parametrelerini tanır, ortaya çıkabilecek komplikasyonları açıklar.

- Anestezi uygulaması öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılacak işlemleri ve kullanılacak ilaç ve malzemeleri kliniğin protokollerine uygun bir şekilde planlar.

- Uygulanacak Anestezi yöntemi basamaklarını listeler.

- Sterilizasyon, dezenfeksiyon ve hijyen kurallarının uygular.

- Anestezi polikliniğinde hastaları istenen şekilde hazırlar.

- Temel monitörizasyon yöntemlerini uygular, ileri monitörizasyon gereçlerini hazırlar.

- Uygulanacak Anestezi yöntemi basamaklarına uygun olarak, hekim tarafından istenilen şekilde ilaç ve hasta hazırlığını yapar ve uygular.

- Anestezi cihazlarının kalibrasyon ve bakımlarını düzenli yapar/yaptırır ve en verimli şekilde çalışmalarını sağlar.

- Genel ve bölgesel anestezi uygulaması sırasında ve ameliyat sonrası hastayı tek başına takip ederek anestezi derinliği ve yaşamsal parametreleri sürekli izler ve istenen aralıklarla kaydeder.

- Anestezik ilaçların komplikasyonlarını tanır ve hızla hekime haber verir.

- Mezun olduktan sonra öğrendiği bilgileri kendi bilgileri ile eleştirel bir şekilde değerlendirme becerisine sahip olur.

- Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olarak hastalar ve sağlık çalışanları ile etkin iletişim kurar.

- En az bir yabancı dili alanındaki gelişmeleri izleyebilecek yeterlikte kullanır.

- Çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri alır, gerekli durumlarda ilk müdaheleyi yapar.