Amaçlar

Genel anestezi ve bölgesel anestezi uygulama koşullarının öğretilmesi

Hedefler

Anestezi hazırlığını yapabilmek, temel anestezi uygulamalarını öğrenebilmek, ameliyat sırasında ve sonrasında geleşiebilecek komplikasyonları bilmek,