Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14 ÖK15 ÖK16 ÖK17 ÖK18 ÖK19 ÖK20
Bilgi Sistemlerine Giriş
(SHS116)
- - - - 4 2 - - 2 4 3 - - - 2 - - - 4 2
Bilgisayar
(TS245)
1 - - - 2 1 - - 3 3 3 - - - 1 - - - 3 -
Bilim Adamları ve Buluşları
(SHS143)
- - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - 1
Halk Sağlığı
(SHS111)
- 3 4 - - - 3 - - - - - - - 2 2 - - - -
Halkla İlişkiler
(TS142)
- - - - - - - - - - - - - 4 - 3 4 - - 1
Hastalık Bilgisi
(SHS133)
- - - - - - - - - - - - - - 2 - 3 - - -
İlk Yardım
(SHS126)
- - 2 - - - - - - - - - - - - - 3 - - -
İngilizce Yazışma Teknikleri
(TS247)
- - - - - - - - - - - - - - - - - 5 - -
Kişiler Arası İlişkiler
(SHS104)
- - - - - - - - - - - - - - - 2 5 - - -
Klavye Kullanımı
(TS151)
- - - - - 5 - - 5 5 - - - - - - - - 5 5
Klavye Kullanımı
(TS144)
- - - - - 5 - 5 5 5 5 - - - - - - - - 5
Meslek Etiği
(SHS101)
- - - - - - - - - - - - - 2 5 5 3 - - -
Psikoloji ve Davranış Bilimleri
(SHS131)
- - - - - - - - - - - - - - - - 4 - - -
Saglık Yönetimi
(TS207)
- - - - - - - - 3 - 3 - 5 2 - 4 - - 2 -
Sağlık Hizmetlerinde Akreditasyon
(SHS139)
3 2 - 1 3 - - 5 - 5 3 5 4 5 5 5 5 - 5 5
Sağlık Kodlama Sistemleri
(TS251)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sağlık Kodlama Sistemleri
(TS260)
- - - 5 - - - 5 - 5 5 - - - - - - - - 2
Sekreterlik Hizmetleri
(TS135)
1 2 - - 2 2 1 2 4 3 3 1 3 2 1 2 1 - 1 -
Sekreterlik Hizmetleri
(TS128)
1 1 - 1 2 4 3 4 4 - 4 2 - 3 - 3 3 - 2 3
Sekreterlik Hizmetleri
(TS253)
1 1 - - 2 2 2 3 4 3 2 2 4 2 3 3 2 - 4 2
Sekreterlik Hizmetleri
(TS250)
2 3 1 1 3 2 4 3 4 4 4 1 4 3 3 3 4 - 4 4
Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon
(SHS141)
- - - - - - - - - - - - - 3 4 4 4 1 3 4
Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı
(SHS125)
2 2 - 1 3 1 - 2 4 2 4 - - - 2 - - - 4 2
Tıbbi İstatistik
(TS221)
- 5 - - 2 - - 2 1 - 1 5 - - - - - - 2 -
Tıbbi Kayıtlar
(TS147)
3 2 - - 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 - 1 1 - 1 1
Tıbbi Kayıtlar
(TS138)
2 3 1 1 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 - 2 2
Tıbbi Kayıtlar
(TS241)
- - - 2 4 - - - - 4 - 3 - - - - - - 4 -
Tıbbi Kayıtlar
(TS254)
4 4 - 1 4 4 4 - 4 4 4 1 4 3 3 3 3 - 3 4
Tıbbi Terminoloji
(TS149)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tıbbi Terminoloji
(TS140)
- - 5 5 - - - 4 - - - - - - - - - - - -
Tıbbi Terminoloji
(TS249)
- - - - - - - 4 3 4 - - - - - - - - - -
Tıbbi Terminoloji
(TS246)
- 5 5 4 - - - 5 - 5 - - - - 5 - - - - -
Tıp Kütüphaneciliği
(TS238)
5 5 - 3 3 - - 2 - - 3 - - - 2 - - - 3 4
Topluma Hizmet Uygulamaları
(SHS102)
- - - - - 2 - - - - - - - 5 5 5 5 4 3 4
Uygulamalı Bilgisayar
(TS258)
- - - - 2 - - - 1 - 1 - - - - - - - 2 -
Yaz Stajı
(SH201)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 - 4 5 5 5 3 5 5
İlişkili ders sayısı / 36 12 14 7 12 16 14 9 16 17 17 18 11 8 14 18 16 17 4 20 18
İlişki ağırlığı 3043233044382656566457282841535257136256
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir