Display Format

Program Learning Outcomes
KNOWLEDGE

Theoretical, Factual

- Fizyoterapide kullanılan temel ölçme değerlendirme yöntemlerini kullanma

- İnsan normal yapı ve fonksiyonunun temeli ile kinezyoloji ve manuel tedavi hakkında bilgi sahibi olma

- Tıbbi terminoloji ile fizyoterapi alanında kullanılan temel kavram ve ilkeleri açıklama

- Fizyoterapi uygulamaları için gerekli temel fizik ve biyofizik kavramları hakkında bilgi sahibi olma

- Fizyoterapi alanında kullanılan cihaz, araç ve gereçleri tanır, bunların temel çalışma prensiplerini açıklama

- Alanı ile ilgili tedavi yöntemlerini ve temel egzersizleri sıralama

- Fizyotarapi uygulaması öncesi hasta hazırlığı, mobilizasyonu ile ortezler ve yardımcı cihazları uygulama

- Eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma

- Hasta fizyoterapiye alınmadan önce fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı tarafından verilen tedavi planını okumayı ve değerlendirmeyi öğrenme

- Hastalara fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimi tarafından önerilen tedavi programını fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimi veya fizyotarpist gözetiminde uygulama

- Fizyoterapide kullanılan temel egzersizleri hastalara fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimi veya fizyoterapist gözetiminde uygular ve hasta transfer aktivitelerine yardım etme

- Fizyoterapide kullanılan sıcak-soğuk uygulamalar ile elektroterapi modalitelerini fiziksel tıp ve rehabilitasyon hekimi veya fizyoterapist gözetiminde uygulama

- Fizyoterapi programı öncesi tedavi cihazlarını hazırlamayı öğrenme

- Kullanılan cihazların kalibrasyon ve bakımlarını düzenli yaptırır ve en verimli şekilde çalışmalarını sağlama

- Kritik durumlar ile ilgili bilgi sahibi olur ve gerektiğinde sonuçları en kısa zamanda ilgili fiziksel tıp ve rehabilitasyon hekimine bildirme

- Mezun olduktan sonra öğrendiği bilgileri kendi bilgileri ile eleştirel bir şekilde değerlendirme becerisine sahip olma

- Mesleki etik sorumluluk bilincine sahip olarak hastalar ve sağlık çalışanları ile etkin iletişim kurma

- Temel bilgisayar programı ve bilgi teknolojileri ile en az bir yabancı dili alanındaki gelişmeleri izleyebilecek yeterlilikte kullanma

- Çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri alma, yaralanmalarda ilk müdaheleyi bilme

- Mesleki teknolojik gelişmeleri izleme