Display Format

Program Learning Outcomes
KNOWLEDGE

Theoretical, Factual

- İnsan ağız-diş temel yapısını ve fonksiyonunu açıklar.

- Ağız bölgesine yapılan uygulamaların temel özelliklerini listeler.

- Dezenfeksiyon, sterilizasyon ve hijyen ile ilgili temel bilgileri tanımlar

SKILLS

Cognitive, Practical

- Klinikte kullanılan araç ve gereçleri tanır.

- Alet bakımı ve koruması ile ilgili bilgileri kullanır

- Hasta bireyin muayene ve tedavisi öncesinde ünitin hazırlanma basamaklarını sayar

- Dört elli çalışma kurallarını uygular

- Hastaya yapılan uygulamalarla ilgili temel düzeydeki bilgi ve becerilerini kullanarak çalışma alanını hazırlar.

- Kullanılan aletlerin sterilizasyonunu ve dezenfeksiyonunu sağlar.

- Hasta randevularını takip eder.

- Diş hekiminin dört elli çalışmasına olanak verecek şekilde hekimi asiste eder.

- Dental tedaviler sırasında kullanılan malzemeleri hazırlar. Kullanılan aletlerin sterilizasyonunun ve dezenfeksiyonunu yapar.

- Hasta randevu, takip ve laboratuvar formlarını doldurur. Hasta ile ilgili materyaller kontrol eder ve laboratuvar uzmanına ulaştırır

- Uygulama öncesinde çalışma alanını ve hastayı hazırlar.

COMPETENCIES

Ability to work independently and take responsibility

- Kullanılan aletlerin kalibrasyon ve bakımlarını düzenli yaptırır ve en verimli şekilde çalışmalarını sağlar

- Kliniğin eksiklerini belirler ve gerekli olan malzemeler için istekte bulunur.

- Gerektiğinde hasta ve hekim arasında en uygun ve hızlı şekilde koordinasyonu sağlar

Learning Competence

- Mezun olduktan sonra öğrendiği bilgileri kendi bilgileri ile eleştirel bir şekilde değerlendirir

Communication and Social Competence

- Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olarak meslektaşları, hastaları ve hekimlerle sağlıklı iletişim kurar, en az bir yabancı dili alanındaki gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek yeterlikte kullanır.

Field-based Competence

- Çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri alır. Mesleki teknolojik gelişmeleri izler.