Amaçlar

Ağız ve Diş Sağlığı Programının amacı; Diş hekimlerine yardımcı olabilecek, hastaların klinik ve laboratuvar aşamalarını yürütebilecek, nitelikli teknik elemanlar yetiştirmektir. Ağız diş sağlığı teknikeri, diş hekimi tarafından düzenlenen diş ve çene rahatsızlıklarının tedavisi esnasında diş hekimine yardımcı olan ve ağız diş sağlığı bilincinin geliştirilmesi için gerekli temel bilgilerin hastaya aktarılmasın sağlayan yetkili teknik personeldir.

Hedefler

1- Dental terminolojiyi bilir.2- Diş hekimi ve laboratuar teknisyeni arasında iletişimi sağlayacak dental bilgiye sahip olur.3- Diş hekimi muayene ve kliniklerinde hastaları yönlendirir ve işleyişi sağlar.4- Diş hekimliği cihaz ve aletlerini tanır.5- Diş hekimi kontrolünde klinik cihaz ve aletleri kullanır.6- Klinik cihaz ve aletlerinin dezenfeksiyon ve sterilizasyonunu yapar.7- Hastaların dental ünitlere alınması, onların muayene ve tedavileri sırasında dört elle diş hekimliği uygulamasına katılır.8- Hasta randevularının düzenlenmesine yardımcı olur.9- Hastaların protetik tedavisi sırasında hekimin alacağı ölçü maddelerini bilir ve bunların hazırlığını yapar.10- Laboratuvara gönderilecek ölçü, model ve benzeri malzemeleri dezenfekte eder.11- Alınan ölçülerin laboratuar aşamalarını takip eder.12- Hasta seanslarını takip eder.13- Hastaların tedavisi sırasında hekime doğru bir şekilde yardım eder.14- Hastaların dental restorasyonlarının yapımı sırasında hem kanal tedavisi hem restoratif materyalleri bilir ve bunları hekime sunar.15- Hastalara oral hijyen eğitimini hekim kontrolünde verir.16- Hastalarla doğru, etkin ve rahatlatıcı bir şekilde iletişim kurar.17- Diş hekiminin klinik iş akışına yardım eder.